Top 100 - Current Balance

Address
1VD8fBqEvmFncW4Sr1jvezEzubz7ufe7h58
2VT9GoVhJe924sdqzTzeALYc5CJdSGnND4x
3VLGuJrjGFimHdDTgNwM1Lppb22NYvwFjpv
4VUX48BSxA6x7GgbMDUrpk2zjtvnRNhc79T
5VXANBwVtLw7FkvSFsEksystaxT4KA3meqH
6VV9MgvfrFfu3kDAtGC9sMQ4ANEZczbXGqm
7VYbNd9zUpsvqxscJa98ZLPBzQpk74f1qWi
8VYVhxPv9VXuxGM3nUnXTWFiRW6wA7fpfxU
9VCcZtYE7hVuDbunNn9RoQtC4rgcpv452jV
10VGogFJAaXQnQp3m61hooBoBy2uhyDwwzAH
11VNgcDddghgdsYYKpYNrEtDVwxeYgkUquyn
12VHmbWNvFN2jMF169PwYfrgWYvUh9HRned1
13VVkjH7najexbXq6ReiAFUbThRaXNxduapM
14VDoYrMb6uUFj5KaiiavUASTxy37Z8dcH1V
15VEUGqiNKWWi5pFWriRzKZSP94BhUARPBKY
16VXKC9wBqtNWhMFsbvbxN5ZX2AyVeEaWrTs
17VZJGWZhsJJY8A6obhU8bKY6yRxWj9L1eXT
18VXL9riJkbjsQZnRvr1PeFwQ7mHQiuJCj33
19VPrnA8dW3pSQLfTuXhKJLeJNKtAsF3upDo
20VTfMscpyLMmd75cUXm9tG6rKmrseqTFJTc
21VNo22wjMLgWjajS2Y9qkfEW3wqnTwV389A
22VMfsuoodorU47cubW42PQ2eiUtzzyxJgnD
23VPJGYwYm54QSStZKEDhPjwQZSYq2uqoTZX
24VKNrM2Gzhtwy7BETYKdskr6cMhdLr4WJRn
25VUWRqXkxsme9FHaXkvXdZ4hnfdWqJBWUQD
26VZ9YjeumiiduWkFDzGtmC6kgmJ2DfAw8Xt
27VToMk5nY6FyhyhkdDpKYdFseNAU5UpW76i
28VYGtB3MaUxndjjkAu5i1gH2ZRAkgoHQQuQ
29VJ8P4SV2ZC745c8bDgTdT679w93Kgcmazf
30VKgjFqkLqPueQZfXuPvWxmMcP5HSV69dAQ
31VU4xVMMQAJVMZKw1nHnddq26q4ZYENAe3N
32VESZy7B2kptnXjjc3hYRW9shATCynmatJd
33VPvGbkRTdwmxRYvoayghW2CzU6SfeCH7tL
34VDEwKPs1wm8efTzvBP3VQdvCdHJf7ZTBCY
35VQGzaDR6P6WaeZwUDWuARi7BPqsXEHwRJk
36VXHU1VGsS4eQQX34hNbw77gAV4Pm6z2AEp
37VFc6xBjhStz6Retsvjsk1h8mbWjvHtGAJj
38VJmX1QkqAdQ5qkgZHVyZr2pqrP4v5wCJov
39VTUUpdwrVMEGf4XaNJMxr4hHuTUuoLqgMM
40VUUjiXdUU3mpRhX2rwhp9MU5NT8ZoYUnGP
41VNbVh2Z47SuXHWah9hsujQg9WETjTSZKfd
42VTfbXqayYriLTgnZBuz5Bgj9h1kURkFXjH
43VBQ1Gcz1CDn84dB953rTpodukMFqbMC8Cr
44VEWUfvWGEHWkkS3SQNfTqKUgQBXK1D3VdW
45VLRGqE7rKvLj4iStTd8RN3SvTyiujvzSgr
46VCSRFFSvp2MAnGNdFij45Wap3jzhahEEDo
47VUAiMVeTpcYwEuAry3StrtewdbpjwzA7k9
48VCJowS7wSMaNTFA1TiuUunhr5CJgAAoWfn
49VSWj7nf92ZgNTY4JSHGj2p6R3aEVxNTJqB
50VQT3EYcM9bJYfzqnYaccYSGuArLkzmFZwX
51VW2MKtj4wifYCofithCzenNwcKYkAHJYQ1
52VQA8ALjEoXjDyX3mV8RCCDoJsEJoyzvDxt
53VM6aE2XsEtT94X2LaKpceaNyqp7aHcbCvn
54VC4NjYRSJUNXXuVpeybX5YEhbei9avynT6
55VG6JrXDZ1DyCaEaYJ4DRrrj9xNeq5oCjYR
56VCkZmWK86TECKLnNtMugdRwT3yWUhVFVGn
57VLMzJbcrg1jYrUR6m8mLBPotCNbEKiKPoj
58VDbT1w2uJafD7v6Hrto1LVYUhVkDRjfp3i
59VENDQj8RakSPRhrZqERWxwZi5vsMgccZuz
60VCKomwa3BFTCad1XXF5mK5Vp4cSKvZfNX3
61VYpwwkVrMrEmKuS8WsvLuLFpLg4mHZwySS
62VAfq1Szp4kjUx94s8mdGYPsWnzEH1YLTnm
63VKQs3iz6WmZPppV3z4iz35BgPz6xifSkBC
64VEGWdzppQvC2cFYezyPmcGck3oYBrdq9jg
65VWrVN17auGqf5fLCpBNaeiyQv3XyEFPiar
66VH2tirRK1ZcqqpdiGJ1Ym9AdJArcxXa9zW
67VKpJVMk55xFjndJrTmSA1Lf9mSY84iTEkq
68VCD1dfdnhAYBfjxkDm31SBAJYyBnL62WSy
69VQiJunrGYFjsGh4rhQDmPba4TQhNF8DxMm
70VDMKhg4Xweyzou9qG19HGUV5M2PVoyidRM
71VSjGttRAcCES11wfUfmY53zSyEVdNKcbv4
72VXoFiNbE9fKcZZKNv34sHcwp2Rtwo8buMp
73VC81pBANuSVsWsSZZWg1KJGLh8W8Y7cmsp
74VSsZMzayTry9SPp4nXVJTcTBztJtVaw3V1
75VVeV6dw7nC25xFDZavYdxv9f6iRs1haoYy
76VLogpYzJQxpmqoVWMhzTfg7vDAbsmtqQgp
77VLbwpix8pzMjNM1g5jNDR4DQdzbyquRact
78VEnR2rfCpfpjXq86be5KM96BcWWcFw7863
79VCPZxYDWKhg41TusF4j6KihCQzoYmvxm7D
80VCMwLq2Y4kNJopWYFCV1TFMrB7UwJfKYKG
81VLpwcoYMoRAzFf7TqqZRhMaP3bFEPwPW8Y
82VBGom9YHgbKroqvB7NB63F8pnuHo9HyTrB
83VZbFeMTNCwp6QQUbiXZUXgoEqGi28WHP6P
84VBAw9pv2guYTopgLC6K63MczGfnDMFxfDt
85VVcbzs9EkCfDPK4S3HngQXPD4s9yaUeYQh
86VTS5tLVrwv7xG5Vrmg5KcPSiLX7KFGxAUg
87VDLbZva68LUAM3G8Zsc5gEMkuUgNeGtPGR
88VU7aMSpw8YfJnwB9ep9hBuqPMtfEFkRiuf
89VTh68uL33ptWmc2qc1E2xEpv9CiC132ZHK
90VVxf2fQRzv2rddyBECLV8eRnEhMJPdFEwP
91VDKg8Qf5e7U681Apwtpa2zwY8DkjhCXAep
92VY5nT3prpAzkLreuK8dTPHLsaYdhHVDdZ3
93VS1iwQwxDkh73K56c7iDTVZeZfpSzCZSsU
94VL5znaWJ1M5nRTfmhwrM4QvgRfyp9ngMpF
95VZkTZyMds7fnAzf9P3yhr3NXX8ZLYnNMQ3
96VENPUowJLd6jV4ARqf44nwFMve2XiLFx7p
97VPVJddq66YKY4Sogh7YmxMkaz6NJJnsSAp
98VQDtKRMYQQPpxJoTku5fsmPV8YPbQmyUxf
99VQvHaSJQsPVeVSQruE3EAGARJLwqQN4oBj
100VEkSSNW6dVmLTdA3BDgWK3vNR7u65rs2nq

Top 100 - Received Coins

Address
1VYw7mKni7XkcqkHFfpt1cWLeypPYNJddUD
2VWdSsHEi2RR1SNSjtSR2xiAaYbrURjsLV2
3VLXvxmQTbb6TFfAZaG5xMLtHWuFMoivZVv
4VMpQK9zm3iqEs2dVw5VzcRUrCaG2FvSs1N
5VRdm8bUZZ9qucpLqzkjn8D2K27PN13TXdw
6VZkyCepcsjEZgxKmQvk6MutvaHaeRDHqp7
7VZtD47SuVynH6uhkhQk3nAnUjLhjzATTbB
8VS6QFb6Ecvu2334FHBYYpoqbhYgNUJyM8Y
9VZ3esBuuuNVQBaEZUfX5jJromupwKPStCE
10VRTJzWwuqRHBKPH8xk37BNJS6RbFsJ4u1g
11VRzoGQjh7mNaU99aKZ7iYw65eueqadf828
12VD8fBqEvmFncW4Sr1jvezEzubz7ufe7h58
13VV9MgvfrFfu3kDAtGC9sMQ4ANEZczbXGqm
14VNUq6Crdy6rno7V4bxE6vqsHJevi5LGgFQ
15VY5yQRZUWnT6ZmCdFUgjHZ5ctnin3JeUKN
16VVZsiE16ZZRPhTtSdXcFsF5SbqXa76waYn
17VAfgT379mC7xUuXBbY93mEHyvkdvhxPcwb
18VTLuZy33kG6sJomAwcaPQd4EpNVzVWes81
19VJ1PQ6HMrhAfMHeJu3X26bw5Cja8Q6fqLR
20VCAQ7Ac8oaW7K6oNjKpGi31a8T7B3xmL1M
21VUi8aoy3x3qfYm7W4Uom5vQ5oERaycdAkj
22VUp1QMNMKVqbmKPEgPwTkwxHBMY91RtFaL
23VJTv76PanV12xuMiE2uRkgSj5FjEtdmJQi
24VVkjH7najexbXq6ReiAFUbThRaXNxduapM
25VVaAUj5feENNtf7oHWuaac2xpRTJ76oXbP
26VT9GoVhJe924sdqzTzeALYc5CJdSGnND4x
27VYF12z7fgdsJJ9eYMFJQ5B9JfE3rqxGEqj
28VMRbGGhL8NYHfd6Y19mgLGq7VgzDeBAnH3
29VKCZLyNEB8q7e1L8Ed75Q4WZ5eypZW5gKX
30VBxA9E3VMt1mVim2QKip2LoqcbgXo421i3
31VKNrM2Gzhtwy7BETYKdskr6cMhdLr4WJRn
32VYrPtVPZ7LnX2pa55gz6DRrUw2CuZhHV42
33VXSXF7uiKe3kwsWn3CTf1m9SDjbZyyGfcw
34VLGuJrjGFimHdDTgNwM1Lppb22NYvwFjpv
35VYLwkBAP6Wh87iTCUVCH5pXfKH2sLnHKaB
36VAv8vbY5xgb8DZPVFNBDGYtURZWyD11SVr
37VY63ymCrg3W1PikLRBXZi8AvMeJbFL2Qxy
38VUX48BSxA6x7GgbMDUrpk2zjtvnRNhc79T
39VXANBwVtLw7FkvSFsEksystaxT4KA3meqH
40VWDWn4PiARKuMty1fXmGi96UZazqsXL4wR
41VH6xPBZJUH7WndGk26j93gtXsW1QAZYxNx
42VYbNd9zUpsvqxscJa98ZLPBzQpk74f1qWi
43VPSQd6oU5yDPDYnSsWMR6fHnxXV31yfyq5
44VYVhxPv9VXuxGM3nUnXTWFiRW6wA7fpfxU
45VCcZtYE7hVuDbunNn9RoQtC4rgcpv452jV
46VXarDPXVpmoWt5tfTe3Gn36emUo7pC1VHz
47VGogFJAaXQnQp3m61hooBoBy2uhyDwwzAH
48VLJ1SVkD8EuR91zt7aJGBUZxNfMauRThb3
49VNgcDddghgdsYYKpYNrEtDVwxeYgkUquyn
50VJmLJGdJXBGyr1XZ9nMNME9e25oXtvE5Ce
51VXT8c9f55GzQNfCnZ5A4yvA3Ug4dbyMfaT
52VHmbWNvFN2jMF169PwYfrgWYvUh9HRned1
53VTjdMmpb1pT1yVPj38J56s3g4DJX7cMaEV
54VFzKLfxQgj7vapCS4Su4ah8V7TNVGe7CZb
55VKrMgyeHKCVWKfRGyFJHpxXC3CRYeZmzJD
56VVKjZzThAJSk4WpLqB7YFiRFDe7zWeD6BC
57VDoYrMb6uUFj5KaiiavUASTxy37Z8dcH1V
58VMrz5wxMQqrBajZWHkr9qj6naV3C8mQc4d
59VY4Hr5TtFJCtzzJdnkkTFTFytHRk7Yv7Jb
60VEUGqiNKWWi5pFWriRzKZSP94BhUARPBKY
61VBRU7ajoy3nFtjMqUHULeSoSmSZdwQvrcG
62VH6UfRwkiB9QjymUjTxbRugHTvcvLCJrK2
63VMqb1TtxXyFofi8u5ggbT2ZSavkYvw7RGM
64VKHYsufg8K75Yo4E8Epqit6ktUDLnTA8T2
65VH17gb14xAbjGjyzrTDyKK2b4xLMsiHBf2
66VXKC9wBqtNWhMFsbvbxN5ZX2AyVeEaWrTs
67VCLi8h2xUR9nruxEY3remq5XySwbc8ZMn8
68VGQuy1NeuD6uSgkVjPiQaaR1GMxZPvCcSj
69VZJGWZhsJJY8A6obhU8bKY6yRxWj9L1eXT
70VWrVN17auGqf5fLCpBNaeiyQv3XyEFPiar
71VBqeMvXao3GcxU4r1JNBRi43cEeHzzxovB
72VB2SmgeaR9dydnzYXrHHrebcZwGf5vjKL8
73VBL8uK4R25DkymdCcnQP4mSaHXWi2EAX5P
74VXL9riJkbjsQZnRvr1PeFwQ7mHQiuJCj33
75VVXH1ZfXhH82FLDpJHSthTUfRaKvZuryAR
76VPrnA8dW3pSQLfTuXhKJLeJNKtAsF3upDo
77VTfMscpyLMmd75cUXm9tG6rKmrseqTFJTc
78VPZwrPX6r8YjhvkCZVKkq2EtMHdgECCGoK
79VNo22wjMLgWjajS2Y9qkfEW3wqnTwV389A
80VEHmHhSyoCp7wiFDRGsTKp6D3scRZK7tS7
81VGxnjFBxa3JnUeTgjGL9rb53e8xqjVXEKH
82VH4qqmqw8KbyUETZ46mpAsB5jrCoPFrHWL
83VXnaeh3fmJsuU87rej6m7k5AXN1dHcZgnR
84VL8abt8qbiVwKEtYNSjarjeE2ZEXyySYKe
85VMfsuoodorU47cubW42PQ2eiUtzzyxJgnD
86VCkZmWK86TECKLnNtMugdRwT3yWUhVFVGn
87VKpJVMk55xFjndJrTmSA1Lf9mSY84iTEkq
88VKhoab7aLUB8cuAcdPvyqiXWYroCwkPQxT
89VRKHhxwJs9aknXuxCZpL4en5rUKigV4SFX
90VEywL7n3fZuuMNcyiLkG8V7UP37SWSxM24
91VVU4jfZ3WGxa1eYK6sNLdfvsJw3JvTAo4d
92VEGWdzppQvC2cFYezyPmcGck3oYBrdq9jg
93VD5BX2C586Yf8z821jqFi79RaohvDi6UEt
94VPJGYwYm54QSStZKEDhPjwQZSYq2uqoTZX
95VUWRqXkxsme9FHaXkvXdZ4hnfdWqJBWUQD
96VKQs3iz6WmZPppV3z4iz35BgPz6xifSkBC
97VXx1RzxZFsWVmtna3NQJarwSe24Du9UUAL
98VTUUpdwrVMEGf4XaNJMxr4hHuTUuoLqgMM
99VC4NjYRSJUNXXuVpeybX5YEhbei9avynT6
100VHrtgKhjmkPGxqq9HmxWNofbmexffKyT47

Wealth Distribution

Amount (VBK)%
Top 1-25
446417.2644272378.49
Top 26-50
43511.662640007.65
Top 51-75
38227.459206716.72
Top 76-100
34876.385158966.13
Total93.87