Top 100 - Current Balance

Address
1VD8fBqEvmFncW4Sr1jvezEzubz7ufe7h58
2VT9GoVhJe924sdqzTzeALYc5CJdSGnND4x
3VV9MgvfrFfu3kDAtGC9sMQ4ANEZczbXGqm
4VLGuJrjGFimHdDTgNwM1Lppb22NYvwFjpv
5VUX48BSxA6x7GgbMDUrpk2zjtvnRNhc79T
6VXANBwVtLw7FkvSFsEksystaxT4KA3meqH
7VYVhxPv9VXuxGM3nUnXTWFiRW6wA7fpfxU
8VKrMgyeHKCVWKfRGyFJHpxXC3CRYeZmzJD
9VCcZtYE7hVuDbunNn9RoQtC4rgcpv452jV
10VGogFJAaXQnQp3m61hooBoBy2uhyDwwzAH
11VNgcDddghgdsYYKpYNrEtDVwxeYgkUquyn
12VHmbWNvFN2jMF169PwYfrgWYvUh9HRned1
13VVkjH7najexbXq6ReiAFUbThRaXNxduapM
14VVaAUj5feENNtf7oHWuaac2xpRTJ76oXbP
15VDoYrMb6uUFj5KaiiavUASTxy37Z8dcH1V
16VCM12J9dLrr6YXXcNmdbWgcBXZzbmdVo5G
17VXKC9wBqtNWhMFsbvbxN5ZX2AyVeEaWrTs
18VEcMwkzvmN2oPAi5mdUYgopVTGSAHbMiLs
19VZJGWZhsJJY8A6obhU8bKY6yRxWj9L1eXT
20VXL9riJkbjsQZnRvr1PeFwQ7mHQiuJCj33
21VPrnA8dW3pSQLfTuXhKJLeJNKtAsF3upDo
22VTfMscpyLMmd75cUXm9tG6rKmrseqTFJTc
23VNo22wjMLgWjajS2Y9qkfEW3wqnTwV389A
24VWbGjLCCEVVejhgv1Ys5LSJyP9uVwHK9Bb
25VMfsuoodorU47cubW42PQ2eiUtzzyxJgnD
26VPJGYwYm54QSStZKEDhPjwQZSYq2uqoTZX
27VKNrM2Gzhtwy7BETYKdskr6cMhdLr4WJRn
28VPVJddq66YKY4Sogh7YmxMkaz6NJJnsSAp
29VHAqjLHeAmyAc696NE2d4SWwhMiPmjhgQC
30VZ9YjeumiiduWkFDzGtmC6kgmJ2DfAw8Xt
31VKgjFqkLqPueQZfXuPvWxmMcP5HSV69dAQ
32VJ8P4SV2ZC745c8bDgTdT679w93Kgcmazf
33VU4xVMMQAJVMZKw1nHnddq26q4ZYENAe3N
34VPvGbkRTdwmxRYvoayghW2CzU6SfeCH7tL
35VToMk5nY6FyhyhkdDpKYdFseNAU5UpW76i
36VDEwKPs1wm8efTzvBP3VQdvCdHJf7ZTBCY
37VFc6xBjhStz6Retsvjsk1h8mbWjvHtGAJj
38VJTv76PanV12xuMiE2uRkgSj5FjEtdmJQi
39VUUjiXdUU3mpRhX2rwhp9MU5NT8ZoYUnGP
40VEkSSNW6dVmLTdA3BDgWK3vNR7u65rs2nq
41VTUUpdwrVMEGf4XaNJMxr4hHuTUuoLqgMM
42VJmX1QkqAdQ5qkgZHVyZr2pqrP4v5wCJov
43VESZy7B2kptnXjjc3hYRW9shATCynmatJd
44VRQpqRiMdk8r9W3uoV8MU7tDYWc8qNic82
45VBQ1Gcz1CDn84dB953rTpodukMFqbMC8Cr
46VQGzaDR6P6WaeZwUDWuARi7BPqsXEHwRJk
47VXHU1VGsS4eQQX34hNbw77gAV4Pm6z2AEp
48VCSRFFSvp2MAnGNdFij45Wap3jzhahEEDo
49VZA4EBQGBYb8QCVNqEhEZtD7EWNjAWKLZW
50VNbVh2Z47SuXHWah9hsujQg9WETjTSZKfd
51VTfbXqayYriLTgnZBuz5Bgj9h1kURkFXjH
52VQiJunrGYFjsGh4rhQDmPba4TQhNF8DxMm
53VCD1dfdnhAYBfjxkDm31SBAJYyBnL62WSy
54VENDQj8RakSPRhrZqERWxwZi5vsMgccZuz
55VEhbyD967q2AapbRX2V3BZZPoFJNH3BytR
56VENPUowJLd6jV4ARqf44nwFMve2XiLFx7p
57VZkTZyMds7fnAzf9P3yhr3NXX8ZLYnNMQ3
58VXoFiNbE9fKcZZKNv34sHcwp2Rtwo8buMp
59VL5znaWJ1M5nRTfmhwrM4QvgRfyp9ngMpF
60VLogpYzJQxpmqoVWMhzTfg7vDAbsmtqQgp
61VHzgSH2UevATfwNZqnYJY7XWwbpHBuhJey
62VEnR2rfCpfpjXq86be5KM96BcWWcFw7863
63VTh68uL33ptWmc2qc1E2xEpv9CiC132ZHK
64VJjfsuEXwLYiW5rd5khb3dpMMJugAZtMcf
65VDLbZva68LUAM3G8Zsc5gEMkuUgNeGtPGR
66VU7aMSpw8YfJnwB9ep9hBuqPMtfEFkRiuf
67VHZG1drQ2xAy8tmWeSVYEUvsv5ekMKubPW
68VBGom9YHgbKroqvB7NB63F8pnuHo9HyTrB
69VS1iwQwxDkh73K56c7iDTVZeZfpSzCZSsU
70VMhENw7Ef7GmjhrzDPechS2yayTiS1rbuA
71VCPZxYDWKhg41TusF4j6KihCQzoYmvxm7D
72VZ75ar2HrHwcTPJ4RsvG75WWhjnHA67fAX
73VY5nT3prpAzkLreuK8dTPHLsaYdhHVDdZ3
74VC81pBANuSVsWsSZZWg1KJGLh8W8Y7cmsp
75VLbwpix8pzMjNM1g5jNDR4DQdzbyquRact
76VNuucT43RVNNcCRtdspddeqayru3cUzuLw
77VCMwLq2Y4kNJopWYFCV1TFMrB7UwJfKYKG
78VLpwcoYMoRAzFf7TqqZRhMaP3bFEPwPW8Y
79VCkZmWK86TECKLnNtMugdRwT3yWUhVFVGn
80VSsZMzayTry9SPp4nXVJTcTBztJtVaw3V1
81VDKg8Qf5e7U681Apwtpa2zwY8DkjhCXAep
82VVeV6dw7nC25xFDZavYdxv9f6iRs1haoYy
83VSjGttRAcCES11wfUfmY53zSyEVdNKcbv4
84VVcbzs9EkCfDPK4S3HngQXPD4s9yaUeYQh
85VTS5tLVrwv7xG5Vrmg5KcPSiLX7KFGxAUg
86VM2XJwPQdZVkPyLkJpUMHVCQxvpEriMwdq
87VYpwwkVrMrEmKuS8WsvLuLFpLg4mHZwySS
88VCKomwa3BFTCad1XXF5mK5Vp4cSKvZfNX3
89VVU4jfZ3WGxa1eYK6sNLdfvsJw3JvTAo4d
90VE5MJAPwpHEw9QfyVctj5bgMz3uWbkvkAs
91VZbFeMTNCwp6QQUbiXZUXgoEqGi28WHP6P
92VAv8vbY5xgb8DZPVFNBDGYtURZWyD11SVr
93VNsScSwsKqex375oQdRsxDgT9wAPSo6Jou
94VQDtKRMYQQPpxJoTku5fsmPV8YPbQmyUxf
95VNqgcwSqAHbGhbyiKVjHWSMBgUiUQYrtwH
96VHMjVVBqGtyc3ojrrZZVf8T1nh9gfX8bBQ
97VTwpSbSSDviZMME7dxQXu9o7xvRVsbjPh5
98VEUGqiNKWWi5pFWriRzKZSP94BhUARPBKY
99VCPnFVg1rVsWQ77eH3NVCT4Qx95St3qvFR
100VW23uAYrYMfu6sujkzNsEEu94sqzsGnPzc

Top 100 - Received Coins

Address
1VYw7mKni7XkcqkHFfpt1cWLeypPYNJddUD
2VWdSsHEi2RR1SNSjtSR2xiAaYbrURjsLV2
3VLXvxmQTbb6TFfAZaG5xMLtHWuFMoivZVv
4VMpQK9zm3iqEs2dVw5VzcRUrCaG2FvSs1N
5VRdm8bUZZ9qucpLqzkjn8D2K27PN13TXdw
6VZkyCepcsjEZgxKmQvk6MutvaHaeRDHqp7
7VZtD47SuVynH6uhkhQk3nAnUjLhjzATTbB
8VV9MgvfrFfu3kDAtGC9sMQ4ANEZczbXGqm
9VS6QFb6Ecvu2334FHBYYpoqbhYgNUJyM8Y
10VZ3esBuuuNVQBaEZUfX5jJromupwKPStCE
11VRTJzWwuqRHBKPH8xk37BNJS6RbFsJ4u1g
12VRzoGQjh7mNaU99aKZ7iYw65eueqadf828
13VJTv76PanV12xuMiE2uRkgSj5FjEtdmJQi
14VD8fBqEvmFncW4Sr1jvezEzubz7ufe7h58
15VNUq6Crdy6rno7V4bxE6vqsHJevi5LGgFQ
16VY5yQRZUWnT6ZmCdFUgjHZ5ctnin3JeUKN
17VVaAUj5feENNtf7oHWuaac2xpRTJ76oXbP
18VVZsiE16ZZRPhTtSdXcFsF5SbqXa76waYn
19VAfgT379mC7xUuXBbY93mEHyvkdvhxPcwb
20VTLuZy33kG6sJomAwcaPQd4EpNVzVWes81
21VJ1PQ6HMrhAfMHeJu3X26bw5Cja8Q6fqLR
22VCAQ7Ac8oaW7K6oNjKpGi31a8T7B3xmL1M
23VUi8aoy3x3qfYm7W4Uom5vQ5oERaycdAkj
24VUp1QMNMKVqbmKPEgPwTkwxHBMY91RtFaL
25VVkjH7najexbXq6ReiAFUbThRaXNxduapM
26VT9GoVhJe924sdqzTzeALYc5CJdSGnND4x
27VAv8vbY5xgb8DZPVFNBDGYtURZWyD11SVr
28VYF12z7fgdsJJ9eYMFJQ5B9JfE3rqxGEqj
29VMRbGGhL8NYHfd6Y19mgLGq7VgzDeBAnH3
30VKCZLyNEB8q7e1L8Ed75Q4WZ5eypZW5gKX
31VBxA9E3VMt1mVim2QKip2LoqcbgXo421i3
32VKNrM2Gzhtwy7BETYKdskr6cMhdLr4WJRn
33VYrPtVPZ7LnX2pa55gz6DRrUw2CuZhHV42
34VXSXF7uiKe3kwsWn3CTf1m9SDjbZyyGfcw
35VLGuJrjGFimHdDTgNwM1Lppb22NYvwFjpv
36VYLwkBAP6Wh87iTCUVCH5pXfKH2sLnHKaB
37VKrMgyeHKCVWKfRGyFJHpxXC3CRYeZmzJD
38VY63ymCrg3W1PikLRBXZi8AvMeJbFL2Qxy
39VUX48BSxA6x7GgbMDUrpk2zjtvnRNhc79T
40VXANBwVtLw7FkvSFsEksystaxT4KA3meqH
41VLUV2isTJyuubgAQVxip6RkezKUJLdDeC6
42VRziZ8fXbs3rqS5DY2iy3Y7bLzxhsjBgpg
43VWDWn4PiARKuMty1fXmGi96UZazqsXL4wR
44VH6xPBZJUH7WndGk26j93gtXsW1QAZYxNx
45VGpAMv1Gn1poGFZsbCnVuH7X8mDaeQhJch
46VYbNd9zUpsvqxscJa98ZLPBzQpk74f1qWi
47VPSQd6oU5yDPDYnSsWMR6fHnxXV31yfyq5
48VPa5CpsYvZvgfjTofZve5a1jCJokyfmxQs
49VYVhxPv9VXuxGM3nUnXTWFiRW6wA7fpfxU
50VCcZtYE7hVuDbunNn9RoQtC4rgcpv452jV
51VXarDPXVpmoWt5tfTe3Gn36emUo7pC1VHz
52VGogFJAaXQnQp3m61hooBoBy2uhyDwwzAH
53VLJ1SVkD8EuR91zt7aJGBUZxNfMauRThb3
54VNgcDddghgdsYYKpYNrEtDVwxeYgkUquyn
55VJmLJGdJXBGyr1XZ9nMNME9e25oXtvE5Ce
56VXT8c9f55GzQNfCnZ5A4yvA3Ug4dbyMfaT
57VHmbWNvFN2jMF169PwYfrgWYvUh9HRned1
58VTjdMmpb1pT1yVPj38J56s3g4DJX7cMaEV
59VFzKLfxQgj7vapCS4Su4ah8V7TNVGe7CZb
60VVKjZzThAJSk4WpLqB7YFiRFDe7zWeD6BC
61VDoYrMb6uUFj5KaiiavUASTxy37Z8dcH1V
62VMrz5wxMQqrBajZWHkr9qj6naV3C8mQc4d
63VY4Hr5TtFJCtzzJdnkkTFTFytHRk7Yv7Jb
64VQpxSzv8qxeMxrdFiGfcihkwY3BQFydenx
65VCM12J9dLrr6YXXcNmdbWgcBXZzbmdVo5G
66VEUGqiNKWWi5pFWriRzKZSP94BhUARPBKY
67VBRU7ajoy3nFtjMqUHULeSoSmSZdwQvrcG
68VH6UfRwkiB9QjymUjTxbRugHTvcvLCJrK2
69VMqb1TtxXyFofi8u5ggbT2ZSavkYvw7RGM
70VKHYsufg8K75Yo4E8Epqit6ktUDLnTA8T2
71VH17gb14xAbjGjyzrTDyKK2b4xLMsiHBf2
72VXKC9wBqtNWhMFsbvbxN5ZX2AyVeEaWrTs
73VEcMwkzvmN2oPAi5mdUYgopVTGSAHbMiLs
74VWrVN17auGqf5fLCpBNaeiyQv3XyEFPiar
75VCLi8h2xUR9nruxEY3remq5XySwbc8ZMn8
76VGQuy1NeuD6uSgkVjPiQaaR1GMxZPvCcSj
77VZJGWZhsJJY8A6obhU8bKY6yRxWj9L1eXT
78VRjUGm3WNu3zgzfyaeKcQojFaCidV2yiYi
79VBqeMvXao3GcxU4r1JNBRi43cEeHzzxovB
80VB2SmgeaR9dydnzYXrHHrebcZwGf5vjKL8
81VBL8uK4R25DkymdCcnQP4mSaHXWi2EAX5P
82VXL9riJkbjsQZnRvr1PeFwQ7mHQiuJCj33
83VPhaPDiABdqg3orAxrnV22kYRj7Ahay1AG
84VWbGjLCCEVVejhgv1Ys5LSJyP9uVwHK9Bb
85VVXH1ZfXhH82FLDpJHSthTUfRaKvZuryAR
86VPrnA8dW3pSQLfTuXhKJLeJNKtAsF3upDo
87VTfMscpyLMmd75cUXm9tG6rKmrseqTFJTc
88VPZwrPX6r8YjhvkCZVKkq2EtMHdgECCGoK
89VNo22wjMLgWjajS2Y9qkfEW3wqnTwV389A
90VEHmHhSyoCp7wiFDRGsTKp6D3scRZK7tS7
91VGxnjFBxa3JnUeTgjGL9rb53e8xqjVXEKH
92VH4qqmqw8KbyUETZ46mpAsB5jrCoPFrHWL
93VXnaeh3fmJsuU87rej6m7k5AXN1dHcZgnR
94VEC6w2ephmCbUECXF2j8tx9b8kXiH25B1t
95VL8abt8qbiVwKEtYNSjarjeE2ZEXyySYKe
96VVU4jfZ3WGxa1eYK6sNLdfvsJw3JvTAo4d
97VCkZmWK86TECKLnNtMugdRwT3yWUhVFVGn
98VKpJVMk55xFjndJrTmSA1Lf9mSY84iTEkq
99VMfsuoodorU47cubW42PQ2eiUtzzyxJgnD
100VD5BX2C586Yf8z821jqFi79RaohvDi6UEt

Wealth Distribution

Amount (VBK)%
Top 1-25
467700.2448487878.89
Top 26-50
54453.570898039.19
Top 51-75
38757.280210286.54
Top 76-100
29926.440246125.05
Total94.95